Monique

FullSizeRender

Mijn naam is Monique Braker Camfferman. Ik ben getrouwd met Eric en samen zijn wij de trotse ouders van onze tienerzoons Darien en Jayden.

Sinds 2008 ben ik de eigenaresse van het kleinschalige kinderdagverblijf Het Palet in Assen, dat ik in dat jaar oprichtte.

Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf. Naast taken op het gebied van beheer, huisvesting, financiën etc. op kantoor, ben ik ook voor het grootste gedeelte van de week één van de twee vaste gezichten voor de ouders en de kinderen op de groep.

Voordat ik zo ver was om een eigen kinderdagverblijf op te zetten in het concept zoals Het Palet is ontstaan, zijn daar een aantal jaren van eigen ervaringen aan vooraf gegaan. Bijna alles in het leven heeft een reden en een eigen verhaal. Dit is mijn verhaal:

Ongeveer 18 jaar geleden is mijn werkzame leven begonnen. De eerste 3 jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt op een kinderdagverblijf van een grote organisatie in Assen.

Toen ik zelf moeder werd in 2002 en de zoektocht naar een fijne kinderopvang startte bekeek ik de kinderopvang vanuit een heel ander perspectief, nu was ik de moeder van een lief, klein mannetje en daar wilde ik alleen maar het allerbeste voor!

Een kinderdagverblijfgroep met 9 tot 12 of meer kinderen/baby’s en met 2 of 3 leidsters was naar mijn idee veel te druk voor ons mannetje. Ik wilde het graag persoonlijk en rustig voor hem houden en wist uit eigen ervaring dat dit moeilijk zou worden op een van de kinderdagverblijven in Assen. Hier zou hij niet de aandacht kunnen krijgen die wij voor hem wensten.

Kleinschalige kinderopvang was nog niet geboren in Assen en omdat kinderopvang in een grote context niet datgene was waar wij naar opzoek waren, hebben de opa’s en oma’s opgepast in het eerste levensjaar van onze zoon.

Omdat ik graag meer thuis wilde zijn en er een tweede kindje opkomst was ben ik van baan veranderd. Een baan in een andere setting en met een ander doelgroep, 24uurs begeleiding op een kleinschalige woongroep voor verstandelijk beperkte volwassenen, hier werkte ik met heel veel plezier en op onregelmatige tijden.

Mijn man en ik wisselden elkaar vaak af, de kinderen bleven in hun eigen vertrouwde omgeving en zo konden de kinderen leren spelen met elkaar.

Ik ben van mening dat het heel belangrijk is voor kinderen om samen met andere kinderen contact te hebben, dat de ontwikkeling van een kind voor een groot deel wordt bepaald door sociale contacten. Samen leren spelen, van elkaar leren en samen delen etc.

Toen de oudste er aan toe was om zijn wereld en zijn sociale ontwikkeling te verbreden hebben wij ervoor gekozen om hem voor 2 dagdelen per week op een kinderdagverblijf te plaatsen.

Dit vond hij geweldig. Tot de dag dat er veel ziekte onder de leidsters heerste en er telkens nieuwe gezichten waren van de invalpoule leidsters.

Op een dag zouden wij onze zoon op halen en niemand wist waar hij was. Na 5 minuten zoeken en oplopende paniek heb ik hem zelf gevonden (in een diepe slaap op de grond), achter een knutselkast met een flesje lijm in zijn hand. Zijn oortje was rood van de druk van het slapen op de grond en dit deed mij vermoeden dat hij er al een tijdje lag. Alle ouders zullen begrijpen dat dit geen prettige ervaring is geweest.

Mijn idee van kinderopvang stond hier lijnrecht tegenover. Kwalitatief goede kinderopvang heeft op zijn mist de volgende kenmerken: Veilige omgeving, vaste gezichten voor de kinderen, oog voor het individuele kind, overzicht in de groep.

Vandaar dat ik in 2008 de bij mij passende schoenen aan heb getrokken om onafhankelijk een kleinschalig kinderdagverblijf te starten conform de eisen van de Wet Kinderopvang en in de setting die mij zo aansprak en elke dag opnieuw aanspreekt.

Kleinschalig betekent in mijn ogen:

  • Kwalitatief hoogwaardige opvang in een vertrouwde en geborgen omgeving
  • Huiselijke sfeer
  • Kinderen en ouders krijgen de aandacht die wenselijk is
  • Maximaal 6 kinderen per dag, vergelijkbaar met een groot gezin
  • Vaste gezichten voor de kinderen

En dat is wat wij te bieden hebben op kinderdagverblijf Het Palet. Daarom blijft het ook na 8 jaar nog elke dag boeiend en inspirerend om op deze manier met kinderen te werken.

Heel graag tot ziens op kinderdagverblijf Het Palet

Een lieve groet van Monique Braker Camfferman