Sociale ontwikkeling

Om een kind te laten uitgroeien tot een mens met een positief zelfbeeld, is zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van groot belang. Wij streven er dan ook naar om kinderen met respect voor hun verschillende emoties te benaderen.

Sociaal functioneren is een belangrijk aspect dat kinderen kunnen ontwikkelen bij ons op het dagverblijf. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van een groepsgevoel, voor zichzelf op kunnen komen en eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen.

De situatie binnen ons kinderdagverblijf geeft meer mogelijkheden tot contacten met andere kinderen dan de meeste thuissituaties. Onze leidsters zijn er dan ook om de relatie tussen kinderen te ondersteunen.

In praktijk betekent dit dat:

  • ieder kind een positieve plek heeft in de groep
  • dat de kinderen elkaar herkennen of naar elkaar lachen
  • samen of naast elkaar spelen
  • kleine confrontaties oplossen
  • samen praten

Kinderen leren ook veel door naar elkaar te kijken of elkaar te imiteren.
Ook de zorg voor elkaar is iets wat de kinderen binnen de groep leren. Oudere kinderen kunnen helpen voor het zorgen van de jongere kinderen. Kinderen leren sociaal gedrag door de voorbeelden die ze om zich heen zien. De leidsters zorgen op de groep voor vaste gezamenlijke momenten.

Denk hierbij aan het samen fruit eten, nuttigen van de broodmaaltijd, samen tussendoortjes nuttigen en gezamenlijk zingen en/of muziek maken. Groepsregels geven hierbij duidelijkheid en structuur. Bijvoorbeeld niet gillen, niet rennen en wachten op elkaar.