Persoonlijke ontwikkeling

Wij proberen voor een veilige sfeer te zorgen.

Dit betekend ook dat ieder kind zich in zijn eigen tempo kan en mag ontwikkelen.

Om als mens zelfstandig te kunnen functioneren moet je als kind in de gelegenheid worden gesteld om wat te leren.

  • Wij stimuleren kinderen in activiteiten die ze leuk vinden en aankunnen.
  • Wij zijn actief in het vinden van mogelijkheden waarin kinderen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunnen oefenen.
  • Tijdens de dagelijkse bezigheden op de groep doen zich vele situaties voor, waarin de kinderen in de gelegenheid ¬†worden gesteld om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te kunnen oefenen. Zelfstandig eten, naar het toilet gaan, aan- en uitkleden.
  • Wij stimuleren de kinderen door ze dingen aan te¬†rijken die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van ieder kind.
  • We ondersteunen en stimuleren kinderen, bieden voor verschillende leeftijden hiervoor speelmateriaal en activiteiten aan.
  • Maar laten kinderen ook hun eigen fantasie ontdekken.
  • We vinden extra aandacht voor leermomenten belangrijk, hierdoor bieden we ook motorische- en taal-spellen aan.

Troosten en knuffelen als een kind daar behoefte aan heeft is tegemoet komen aan een stukje welbevinden. Maar ook een kind niet onderbreken of storen in zijn spel kan daar bij horen.