Oudercommissie

Bent u een betrokken ouder?
Als professioneel kinderdagverblijf hebben wij een oudercommissie. Dit is een vereiste voor de wet.

De oudercommissie bestaat uit 2 betrokken ouders:
Rene Nederend (voorzitter)
Maikel Sibbald

Wanneer een ouder 3 jaar lid is geweest of wanneer het kind van de ouder Het Palet verlaat zijn wij weer opzoek naar een nieuwe ouder die hier hun steentje aan bij willen dragen.

Voelt u zich aangesproken en wilt u meewerken aan een kwalitatief goed kinderdagverblijf voor uw aller dierbaarste.

Meldt u zich dan nu aan bij Rene (voorzitter), dit kan via mail: oc@kdvhetpalet.nl

De oudercommissie heeft de bevoegdheid, van haar adviesrecht gebruik te maken bij de volgende onderwerpen:

 • de uitvoering van kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:
  –         aantal kinderen per leidster
  –         groepsgrootte
  –         opleidingseisen beroepskrachten
 • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • voedingsaangelegenheden
 • de openingstijden
 • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten te behoeve van de kinderen
 • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten
 • wijziging van de prijs van kinderopvang