Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.

Vanaf 1 januari 2017 ontvangen werkende ouders voor elk kind een hogere kinderopvangtoeslag dan in 2016. De hoogte van de stijging is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van een gezin.


Toeslagpercentages

Belangrijkste reden waarom de kinderopvangtoeslag hoger wordt en werkende ouders dus netto minder betalen voor de kinderopvang is de stijging van de kinderopvangtoeslagpercentages. Voor het eerste en tweede kind wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd met 5,8 procent. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 93% en 94%.


Maximaal te vergoeden uurtarieven

Het maximumuurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,89 naar €7,18.
De verhogingen van de maximumuurtarieven hebben als positief gevolg dat ouders over een groter gedeelte van hun rekening kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.


Verhoging inkomensklassen

De inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel worden verhoogd met 1,44%. Dit kan een voordeel voor ouders opleveren. Wanneer u bijvoorbeeld hetzelfde verdient in 2016 als in 2015, komt u mogelijk terecht in een lagere inkomensklasse, waardoor u recht heeft op meer kinderopvangtoeslag.


Wat betekent de verhoging kinderopvangtoeslag specifiek voor u?

Het concrete netto voordeel, voor u als ouder, is o.a. afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van uw gezin en het aantal uren kinderopvang dat u afneemt. U kunt dat eenvoudig uitrekenen met behulp de rekentool op de site van de belastingdienst.


Recht op toeslag bij ontslag
Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2017 verlengt de overheid voor ouders die hun baan kwijt zijn de periode waarin ze nog recht hebben op kinderopvangtoeslag van 3 naar 6 maanden. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang.


Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderopvangtoeslag in 2017?

  • De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kinderverblijf of geregistreerde gastouder.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde dagopvang en de buitenschoolse opvang.
  • Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
  • Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. U mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.


Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag moet u:
1: Een overeenkomst van het kinderdagverblijf op laten maken.
2: De overeenkomst bevestigen d.m.v. een contract
3: De gegevens verzamelen over uw (gezins)inkomen.
4: Hier uw toeslag aanvragen, u logt in met DIGID
Zorg ervoor dat uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de eerste gewenste maandelijkse betaling bij de Belastingdienst/Toeslagen is.

Meer informatie over toeslagen kunt u lezen op de website van de belastingdienst.