Emotionele veiligheid

De basis van onze visie is dat:

  • wij ieder kind waardevol en uniek vinden.
  • het kind heeft een warme liefdevolle en veilige omgeving nodig, waar hij zich op zijn gemak voelt, en de vrijheid heeft om op zijn eigen tempo te ontwikkelen.
  • Wij ons in het kind proberen te verplaatsen.
  • Wij proberen ons in het kind te verplaatsen, om het goed te kunnen begrijpen en hem te begeleiden bij zijn ontwikkeling.
  • De belevingswereld van het kind staat centraal.
  • De begeleiding sluit aan op de individuele behoefte van het kind. Elk kind is immers anders.
  • Naast geborgenheid en verzorging ligt het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie.
  • Het is altijd van belang dat kinderen zich veilig voelen. Vanuit deze veiligheid zal het kind zich verder durven en willen ontwikkelen: hij kan altijd terugvallen op zijn veilige achterban.