Brengen & ophalen

Om de rust in de groep te waarborgen hebben wij breng- en ophaal tijden.

‘s morgens: 07:30 – 09:00 brengen
‘s middags: 12:30 – 12:45 ophalen (ochtend kinderen)
‘s middags: 12:45 -– 13:00 brengen (middag kinderen)
‘s middags: 16:30 – 18:00 ophalen

Deze tijden zijn afgestemd op de dagindeling van de groep. Dat biedt de kinderen rust en regelmaat. Mocht u incidenteel van deze tijden moeten afwijken, dan kan dit na mondeling of schriftelijk overleg met pedagogisch medewerker.

Indien het kind door iemand anders dan de ouder wordt opgehaald dan kan dit alleen als de ouder dit uitdrukkelijk aan de groepsleiding heeft doorgegeven.